İNSAN KAYNAKLARI 
Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.

Arlin Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd. Şti. olarak; İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inancımız tamdır. 

Bu bağlamda İnsan Kaynakları Değerlerimiz 

• Şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

• Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,

• Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,

• Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,

• Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,

Arlin Tekstil ve Giyim San. Tic. Ltd. Şti.'de çalışmak istiyorsanız bize ulaşın.